Main menu

Dla inwestora i dewelopera

consulting budowlany kraków nieruchomości porady prawne

 • KOMPLEKSOWE PROWADZENIE INWESTYCJIOpen or Close

  Dobry pomysł do początek sukcesu! Nie musicie Państwo znać rynku budowlanego, niuansów prawnych i wszystkich istotnych drobiazgów, które decydują o sukcesie inwestycji. Z naszą pomocą staniecie się Państwo deweloperami!

  Od przygotowania dokumentacji projektowej aż do sprzedaży obiektu – drobiazgowo poprowadzimy dla Państwa każdy etap inwestycji.

  Jak przebiega ten proces? Oto, co możemy dla Państwa zrobić
  – krok po kroku:

  • Przygotowanie projektu – wraz ze współpracującymi z nami (lub zaproponowanymi przez Państwa) uprawnionymi projektantami wykonujemy pełnobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, pamiętając o wszystkich wymaganych uzgodnieniach.
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę – przeprowadzamy pełną wymaganą przez urząd procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Udzielamy także wszelkich porad prawnych dotyczących rynku nieruchomości.
  • Marketing – aby uzyskać dla Państwa jak najlepszą ofertę, wybieramy odpowiednią agencję, która pośredniczy w obrocie nieruchomościami. Starannie przygotowujemy również kompletny pakiet materiałów informacyjnych i reklamowych – dbamy o stworzenie strony internetowej inwestycji, wykonanie makiety oraz prospektu informacyjnego, a także banerów, plakatów, wydruków wielkoformatowych itp.
  • Sporządzenie umowy deweloperskiej – wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w działalności deweloperskiej, możemy przygotować umowę pomiędzy deweloperem a przyszłym klientem. Dokładnie sporządzony dokument będzie chronił obie strony przed ewentualnymi nieścisłościami lub nieprawidłowościami zapisów prawnych i pozwoli uniknąć niekomfortowych sytuacji w momencie przekazywania lokalu mieszkalnego. Pamiętamy o tym, że od kwietnia 2012 r. umowa deweloperska musi być spójna z zapisami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. „O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego” (Dz. U. 2011 Nr 232 poz. 1377).
  • Wybór wykonawcy i przygotowanie umowy – w Krakowie wiemy, że consulting budowlany wymaga znajomości rynku. Przez wiele lat zdążyliśmy poznać rynek budowlany i doskonale wiemy, którym wykonawcom możecie Państwo zaufać. Zasugerujemy Państwu sprawdzone, rzetelne i doświadczone firmy wykonawcze, które będą gwarancją inwestycji wykonanej na odpowiednim poziomie. Zadbamy również o przygotowanie jednego z najważniejszych dokumentów w całym procesie inwestycyjnym – umowy między wykonawcą a inwestorem. Sporządzona pod naszym okiem umowa będzie stanowić o prawidłowych relacjach między stronami, zapewniając spokojne i bezpieczne prowadzenie inwestycji.
  • Ustawienie logistyki budowy – oferujemy Państwu wiedzę, którą zdobywaliśmy przez długi czas. Potrafimy zaproponować logistykę prowadzonych prac w sposób optymalnie ekonomiczny i najmniej konfliktowy – zarówno dla wykonawcy, jak i sąsiedztwa inwestycji. Poradzimy sobie nawet w trudnych warunkach!
  • Kontrola postępu prac, narady z wykonawcą i rozwiązywanie problemów technicznych – korzystając z naszej oferty doradztwa budowlanego w Krakowie, nie musicie Państwo tracić czasu i nerwów! Dla Państwa spokoju zadbamy o pełną kontrolę prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji. Dzięki cotygodniowym naradom z wykonawcami oraz podwykonawcami będziemy w stanie wyłapać nawet najmniejsze nieprawidłowości – jeszcze zanim zdążą przeistoczyć się w poważne problemy!
  • Egzekwowanie zapisów umowy – bierzemy pełną odpowiedzialność za przygotowane dokumenty i dopilnowujemy przestrzegania zapisów umowy. Dbamy o Państwa interesy i nadzorujemy spełnienie zobowiązań wobec firmy wykonawczej.
  • Odbiory wykonanych robót – Contract Projekt Consulting w Krakowie współpracuje z doświadczonymi inspektorami nadzoru budowlanego we wszystkich branżach związanych z budową obiektów mieszkalnych lub usługowych. W razie jakichkolwiek niejasności służymy także pomocą doświadczonych ekspertów.
  • Odbiory końcowe – nasza polityka – żadnych niedociągnięć! Przed przekazaniem obiektu do użytkowania dokonacie Państwo odbioru końcowego z pomocą wszystkich niezbędnych specjalistów, którzy pomogą Państwu w zawsze trudnym momencie zakończenia inwestycji.
  • Oddanie do użytkowania – wraz z wykonawcą przygotowujemy kompletny zestaw dokumentów „odbiorowych”, niezbędnych do zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji.
  • Sprzedaż mieszkań – jeśli chcecie Państwo działać najskuteczniej, wspólnie zorganizujemy sprawnie działające biuro inwestorskie, które zajmie się wyłącznie sprzedażą powstającej inwestycji. Dzięki takiemu zabiegowi w oczach przyszłych nabywców będziecie Państwo postrzegani jako profesjonaliści, którym można zaufać.

  Nasz zespół działa na rynku nieruchomości już od blisko 40 lat – wiemy, jak z sukcesem zakończyć inwestycję i pracować w spokoju, bez nerwów związanych z nieuczciwymi podmiotami.

  Zaufanie to najlepsza inwestycja – nam możecie Państwo zaufać!

 • INWESTORSTWO ZASTĘPCZEOpen or Close

  Nabyliście Państwo nieruchomość i przygotowaliście projekt, ale nie macie głowy do realizacji inwestycji? Posiadacie Państwo pozwolenie na budowę, ale chcecie uniknąć stresu i czyhających tu i ówdzie pułapek prawnych i technicznych?

  Powyższe kroki realizujemy także, działając jako inwestor zastępczy. Pełną odpowiedzialność za proces inwestycyjny (prawną i finansową) możecie Państwo powierzyć naszej firmie. Nasz doświadczony zespół działa na rynku budowlanym już od blisko 40 lat – znamy jego niuanse, wiemy, jak uniknąć nieczystych zagrań i z sukcesem zakończyć inwestycję!

  Przyjmujemy inwestycje przygotowane projektowo do wykonania – zarówno z zawartą umową z wykonawcą, jak i bez niej.

  Zapraszamy do kontaktu!

 • CONSULTING BUDOWLANYOpen or Close

  W Krakowie oferujemy również kompleksowe doradztwo budowlane. Z naszą pomocą jeszcze przed startem unikniecie Państwo fiaska inwestycji – razem stawimy czoło wyzwaniom prawnym i ekonomicznym.

  Oferta

  • Ocena projektów pod względem ekonomicznym – wraz z architektem i zespołem projektowym oraz doświadczonym deweloperem dokładnie przeanalizujemy Państwa projekt i dokonamy oceny pod względem ekonomicznym oraz zgodności z zapotrzebowaniem rynku. Jako doświadczeni specjaliści mamy na oku rynek nieruchomości – sprawdzimy wybraną przez Państwa lokalizację inwestycji, zaprojektowaną strukturę wielkości mieszkań, a także ocenimy możliwość sprzedaży.Możemy także przygotować listę sugestii, które pozwolą Państwu zoptymalizować zaproponowane rozwiązania i uzyskać lepszą efektywność sprzedaży.
  • Badanie zgodności prowadzenia inwestycji z przepisami prawa – szukacie Państwo prawnika budowlanego w Krakowie? Służymy wszelkimi poradami prawnymi dotyczącymi nieruchomości. Na Państwa życzenie sporządzimy audyt przygotowywanej lub prowadzonej inwestycji i sprawdzimy jej zgodność z przepisami prawa budowlanego, prawa cywilnego oraz ustawą z dnia 16 września 2011 r. „O ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego” (Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377). Zgodnie z wymaganiami przywołanej ustawy możemy również przygotować lub zweryfikować prospekt informacyjny dla przyszłych klientów.
  • Odbiory robót budowlanych przez uprawnionych inspektorów zastępczych – od lat współpracujemy z doświadczonymi inspektorami nadzoru we wszystkich branżach związanych z budową obiektów mieszkalnych lub usługowych, a także z profesjonalnymi ekspertami. Możemy wskazać Państwu odpowiednich specjalistów oraz pełnić nadzór nad ich pracą.
  • Wsparcie w sprawach cywilnych i karnych – w naszym zespole posiadamy także prawników, którzy od blisko 40 lat zajmują się sprawami w branży budowlanej i na rynku nieruchomości. Porad prawnych, wsparcia merytorycznego i reprezentacji może również udzielić Państwu współpracująca z nami Państwu kancelaria prawna, która od dwóch dekad rozwiązuje problemy prawne w branży i radzi sobie ze sporami pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego.
  • Przygotowanie umów – staranne przygotowanie dokumentów jest gwarantem sukcesu i sposobem na uniknięcie ewentualnych problemów i nieuczciwości. Przygotowujemy umowy o wykonanie prac budowlanych dla inwestora, generalnego wykonawcy i podwykonawcy, starannie zabezpieczając każdą stronę procesu inwestycyjnego.
  • Weryfikacja wiarygodności wykonawcy – jak uniknąć nieodpowiednich wykonawców? Najlepiej zawczasu wiedzieć o nich wszystko! Oferujemy Państwu pełną weryfikację przyszłej firmy wykonawczej jeszcze przed przystąpieniem do prowadzenia inwestycji. Pomożemy Państwu wybrać uczciwą firmę, a nie taką, która czyha na luki prawne, niedociągnięcia w procesie inwestycyjnym lub brak doświadczenia inwestora.
  • Ocena umów deweloperskich – przeanalizujemy zawarte i przygotowane do zawarcia umowy pomiędzy deweloperem a przyszłym lokatorem. Wybudowaliśmy i sprzedaliśmy ponad 1000 mieszkań w samym Krakowie – nasze porady prawne dotyczące nieruchomości pozwolą uniknąć wielu możliwych kłopotów.
  • Organizacja przetargów publicznych i niepublicznych – na Państwa życzenie jesteśmy gotowi skompletować dokumentację przetargową w oparciu o przepisy ustawy o prawie zamówień publicznych, a także pomóc Państwu w przeprowadzeniu procedury przetargowej (od opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia aż po realizację umowy).Oferujemy doradztwo w zakresie przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym i niepublicznym. Reprezentujemy również interesy wykonawcy w postępowaniu odwoławczym przed zamawiającym oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Będziemy Państwa przewodnikiem po labiryncie rynku budowlanego!
Zapraszamy do kontaktu!

Contract Projekt Consulting, Kraków
Doradztwo budowlane i porady prawne

Bezpieczeństwo

Bierzemy pełną odpowiedzialność

Profesjonalizm

Liczy się Twój sukces!

Doświadczenie

Blisko 40 lat na rynku

Skuteczność

Dbamy o każdy szczegół